สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Mathematics Science, Maejo University
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน เขต 35 กำลังรับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (รับสมัคร Online)
ประกาศรับสมัครงาน สำหรับศิษย์เก่า****ประกาศ **** รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (รับสมัคร Online)โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน เขต ๓๔ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน>>>>>สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา>>>>>อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)ใบสมัครและเอกสารประกอบส่งไฟล์ มาที่ maehopraschool@gmail.com ณ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 (8.30 น.) – 26 พฤษภาคม 2563 ไม่ เว้นวันหยุดราชการเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 053-967004 , 083-5804943 หรือ 087- 3021206
20 พฤษภาคม 2563     |      915
ทั้งหมด 1 หน้า