โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน เขต 35 กำลังรับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (รับสมัคร Online)

ปรับปรุงข้อมูล : 20/5/2563 16:17:52     ที่มา : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 173

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน สำหรับศิษย์เก่า

****ประกาศ **** รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (รับสมัคร Online)

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน เขต ๓๔
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

>>>>>สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

>>>>>อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)

ใบสมัครและเอกสารประกอบส่งไฟล์ มาที่ maehopraschool@gmail.com ณ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 (8.30 น.) – 26 พฤษภาคม 2563 ไม่ เว้นวันหยุดราชการ

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 053-967004 , 083-5804943 หรือ 087- 3021206

ข่าวล่าสุด