สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Mathematics Science, Maejo University

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมประกวดนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2565 ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1_MYM4IX_sT4KJzjqkHvBVFFNQ4qUnzsh/view?usp=sharing หมดเขตรับสมัครถึงวันที่ 22 ก.ค. 2565 

ปรับปรุงข้อมูล : 2/7/2565 4:17:26     ที่มา : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 22

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

โครงการแนะนำหลักสูตรและแนะแนวการเรียน การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ประจำปี 2565
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการแนะนำหลักสูตรและแนะแนวการเรียน การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา3. เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2565 ได้พบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาและวางแผนการศึกษาร่วมกัน4. เพื่อแนะแนวการเรียนและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใหม่5. เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพหลังจบการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่6. เพื่อพัฒนานักศึกษารุ่นพี่ / ศิษย์เก่า ให้มีทักษะด้านการให้คำปรึกษาในวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องวิทย์ 2105 อาคาร 60 ปี แม่โจ้คณะวิทยาศาสตร์และวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams 
15 กรกฎาคม 2565     |      60
เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจ สมัครประกวดนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือนตอนบน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจ สมัครประกวดนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือนตอนบน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 18,000 บาทโดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระดับอุดมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. ถึง 22 ก.ค. 2565 เท่านั้นสามารถติดตามรายละเอียดการสมัครได้ที่ได้ที่ https://sciencebase.mju.ac.th/scienceweekmju/details.php
6 กรกฎาคม 2565     |      37