สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Mathematics Science, Maejo University
เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจ สมัครประกวดนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือนตอนบน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจ สมัครประกวดนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือนตอนบน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 18,000 บาทโดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระดับอุดมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. ถึง 22 ก.ค. 2565 เท่านั้นสามารถติดตามรายละเอียดการสมัครได้ที่ได้ที่ https://sciencebase.mju.ac.th/scienceweekmju/details.php
6 กรกฎาคม 2565     |      569
โครงการติวสอบครูผู้ช่วย เอกคณิตศาสตร์
วัตถุประสงค์ทบทวนและแนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบหัวข้ออบรมเนื้อหาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย(เน้นที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และ แคลคูลัส(เน้นเฉพาะหัวข้อที่ออกข้อสอบ)คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ที่สามารถสอบบรรจุครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์ตามที่องค์กรคุรุสภากำหนดวิธีจัดการอบรมจัดอบรมเป็นกลุ่มไม่เกิน 20 คน เป็นการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teamsระยะเวลาในการอบรมทุกวันเสาร์ - อาทิพย์ เวลา 9.00-16.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 - 30 มกราคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 30 ชั่วโมงกำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 มกราคม 2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 1.Email : wanchack@gmail.com2.inbox ทาง facebook : https://.facebook.com/MathMaeJo/วิธีการสมัครกรอกเอกสารและ scan เอกสาร ส่งมาที่Email : wanchack@gmail.com และ jerawan@gmail.comโหลดใบสมัครhttps://math.mju.ac.th/goverment/25610410092154_math2/Doc_25650103211751_107585.pdf
5 มกราคม 2565     |      768
ทั้งหมด 2 หน้า